Vyksta Ūkio ministerijos magistro darbų konkursas

2017-06-30, Galioja iki

Kaip ir kasmet Ūkio ministerija kviečia magistrantus dalyvauti aukštųjų mokyklų studentų (magistrantų) ir jų mokslinių vadovų, pasirenkančių darbų temas, susietas su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, skatinimo konkurse.

Darbų temos turi būti susijusios su veiksniais, skatinančiais Lietuvos ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą:

  • gyventojų užimtumo didinimu;
  • investicijomis į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei inovacijas;
  • investicijomis į žmogiškuosius išteklius ir profesinių gebėjimų ugdymą;
  • verslumo skatinimu ir verslo aplinkos gerinimu;
  • eksporto plėtra ir skatinimu;
  • atskirų ekonomikos sektorių (pramonės, energetikos, transporto, turizmo, mažmeninės prekybos ir kt.) konkurencingumo skatinimu;
  • tiesioginių užsienio investicijų skatinimu;
  • kitais veiksniais, skatinančiais ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą.

Dalyvauti konkurse galima iki liepos 28 d.

Daugiau informacijos rasite: http://www.vdu.lt/lt/vyksta-ukio-ministerijos-magistro-darbu-konkursas/