Mokykloms

Esame sukaupę nemažą patirtį ugdymo karjerai srityje ir norime ja pasidalinti su Jumis. Siūlome bendradarbiauti:

  • tobulinant ugdymo karjerai gebėjimus;
  • organizuojant kvalifikacijos seminarus karjeros koordinatoriams;
  • plėtojant moksleivių ugdymo karjerai sistemą Jūsų mokykloje;
  • organizuojant karjeros užsiėmimus moksleiviams.

Taip pat VDU Karjeros centras šiuo metu teikia šias ugdymo karjerai paslaugas nuotoliniu būdu:

  • Individualios karjeros konsultacijos moksleiviams. Nuotolinių konsultacijų metu galime kalbėti visais moksleiviams rūpimais karjeros klausimais: apie savęs pažinimą, įvertinimą, stipriąsias bei tobulintinas puses, norus, galimybes ir pan. Pokalbio metu galime pasikalbėti apie moksleiviui kylančias dvejones dėl studijų krypties pasirinkimo, padėti jam susidėlioti veiksmų planą ir pan.
  • Seminarai moksleivių grupėms karjeros planavimo klausimais. Nuotoliniai seminarai vyksta iš anksto susiderinus temą bei laiką.

Dėl individualių konsultacijų ir nuotolinių seminarų kreipkitės el. paštu: daiva.pugeviciene@vdu.lt 

Kilus kitiems klausimams, susisiekime: