VDU su JK Kilio universitetu siūlys dvigubo diplomo magistro studijas

2024-07-08, Galioja iki

Birželio 17 d., pirmadienį, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pasirašė susitarimo memorandumą su Kilio universitetu (University of Keele, Jungtinė Karalystė), kuriuo sutariama bendradarbiauti siūlant dvigubo diplomo magistrantūros studijų programą: galimybę studijuoti abiejuose universitetuose vienu metu. Sutartimi taip pat įtvirtinamas bendradarbiavimas tarp universitetų mokslininkų ir dėstytojų rengiant mokslinius tyrimus, organizuojant studijas.

Sutartį pasirašė Kilio universiteto vykdomasis direktorius (COO) dr. Mark Bacon ir VDU rektorius prof. Juozas Augutis. Pasirašymu įtvirtinami ketinimai organizuoti dvigubo diplomo magistrantūros studijų programą: Bioįvairovės ir apsaugos (Kilio universitete) ir Ekologijos ir klimato kaitos (Vytauto Didžiojo universitete).

Tai yra pirmoji  dvigubo diplomo VDU sutartis su Jungtinės Karalystės universitetu. Pasak VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekano prof. dr. Vito Marozo, pageidavimą studijuoti VDU Ekologijos ir klimato kaitos programoje nuo kitų metų jau išreiškė keletas Kilio universiteto studentų.

„Svarbu, kad ne tik studentai turės didesnes mobilumo galimybes, kartu ir abiejų universitetų dėstytojai glaudžiai bendradarbiaus vykdant studijas. Jau šį pavasarį Kilio universiteto dėstytojų delegacija buvo atvykusi ir kartu su VDU dėstytojais aptarė studijų turinį, baigiamojo darbo vertinimo ypatumus, taip pat bendrus mokslinius interesus“, – paaiškino prof. dr. V. Marozas.

Prof. dr. Vitas Marozas

Studijuodami šioje programoje, studentai turės galimybę ne tik lankyti paskaitas abiejuose universitetuose, bet ir įgyti žinių apie biologinę įvairovę, klimato kaitą, ekologinių tyrimų duomenų analizę, anglies apskaitą, aplinkosaugos teisę, taikomąją ekologiją ir įvairias kitas sritis.

Baigus studijas, studentams bus suteikiamas magistro laipsnis ir abiejų universitetų diplomai.

Kilio universitetas yra pripažinta aukštojo mokslo institucija Jungtinėje Karalystėje, kuri nuo pat įkūrimo taiko laisvųjų menų (artes liberales) principus savo veikloje: kaip ir VDU, čia studentams siekiama suteikti platų išsilavinimą.