VDU studentų ir absolventų nuomonė apie pasirengimą darbo rinkai

2019-11-26, Galioja iki

2019 m. gegužės-birželio mėn. buvo vykdomos dvi apklausos: VDU studijas baigiančiųjų apklausa (EXIT) bei 2018 m. studijas baigusių VDU absolventų apklausa (absolventų apklausa 1 m. po studijų baigimo).

EXIT apklausoje aktyviai dalyvavo bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų studentai. Apklausoje buvo aiškinamasi, kiek jų įgijo darbo patirties studijų laikotarpiu, kiek ir kokio pobūdžio darbus dirbo apklausos vykdymo metu, koks jų buvo mėnesinis atlyginimas. Nedirbančių respondentų klausta, ar turi darbo patirties, ar ieško/ ieškos darbo. Visų apklausos dalyvių buvo prašoma pareikšti nuomonę apie tai, kas buvo naudingiausia rengiantis darbo rinkai ir įvertinti VDU indėlį. Respondentai taip pat nurodė, kiek yra patenkinti savo karjeros situacija.

2018 m. studijas baigusių, t. y. praėjus vieneriems metams po studijų baigimo, bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų absolventų apklausoje buvo prašoma pareikšti savo nuomonę apie pasirengimą profesinei veiklai, atsakyti į keletą klausimų apie dabartinę karjeros situaciją.

Kviečiame susipažinti su apibendrintais VDU baigiančiųjų studijas (EXIT) ir 1 m. po studijų baigimo absolventų apklausos rezultatais. Šiuos rezultatus siūlome pasitelkti planuojant ir tobulinant studentų ir absolventų karjeros planavimo veiklas.

Detalesnius apklausų rezultatus akademinių padalinių lygmeniu galima rasti Outlook’o viešųjų aplankų „Karjeros stebėsena“ skiltyje.

Daugiau informacijos teikia VDU Karjeros centras, el. paštas karjera@vdu.lt, tel. (8 37) 327 983 (vidaus 4607).