VDU studentų apklausa: didesnį atlyginimą lemia turimas išsilavinimas

2019-10-23, Galioja iki

Dauguma VDU studentų yra patenkinti savo karjera ir teigiamai vertina universiteto indėlį į savo pasirengimą darbo rinkai – tokius rezultatus parodė VDU Karjeros centro atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 1871 studentas. Apklausa taip pat atskleidė, jog dirbančių studentų atlyginimą nulemia jų turima kvalifikacija – magistrantų atlyginimai buvo didesni už bakalaurantų.

2019 m. birželio mėnesį atliktoje apklausoje dalyvavo dauguma (70,5 proc.) VDU baigiamųjų kursų studentų, studijavusių 2018-2019 mokslo metais. 77 proc. apklaustų magistrantų ir 54 proc. bakalaurantų tuo metu buvo įsidarbinę. Dauguma iš jų – 71 procentas – dirbo srityse, visiškai arba iš dalies susijusiose su jų studijų programomis. Tarp populiariausių respondentų darbo sričių – švietimas, žemės ūkis, ikimokyklinis ugdymas ir prekyba.

Apklausa atskleidė, jog dirbančių apklaustųjų atlyginimai yra tiesiogiai priklausomi nuo jų turimo išsilavinimo. Antai dirbančių bakalaurantų gretose daugiausia buvo gaunančių 351-500 ir 501-650 eurų mėnesinį užmokestį (po 22 proc.), o tarp magistrantų didžiausią dalį sudarė atlyginimai, kurie siekė 651 eurą ir daugiau (58 proc.).

„Tai, kad išsilavinimas ir atlyginimas yra susiję, rodo paskutinių kelių metų studijas baigiančių studentų apklausų rezultatai. Kol kas tendencija nesikeičia – magistrantai uždirba daugiau negu bakalaurantai. Vienas žymesnių pokyčių yra didėjantis savanoriaujančių, atliekančių savanorišką praktiką studentų skaičius, ir kad šios veiklos, kuo labai džiaugiamės,  padeda jiems įsidarbinti“, – pažymėjo VDU Karjeros centro vyr. koordinatorė Jovita Gudaitytė.

Lyginant dirbančiuosius, studijuojančius atskiruose fakultetuose, paaiškėjo, jog didžiausia proporcija tų, kurie gauna patį didžiausią atlyginimą (951 eurų ir daugiau), yra VDU Informatikos fakultete – čia tokių buvo net 31 proc. iš dirbančių viso fakulteto bakalaurantų ir 40 proc. dirbančių magistrantų. Itin daug didelį atlygį gaunančių studentų turi ir Žemės ūkio akademija, Ekonomikos ir vadybos, Humanitarinių mokslų, Katalikų teologijos ir kiti fakultetai.

Tyrimas taip pat patvirtino, jog vos 6 procentai dirbančiųjų yra nepatenkinti savo dabartine karjeros situacija – dauguma nurodė esantys patenkinti (37 proc.) arba labiau patenkinti (29 proc.).

Apklausti buvo ir nedirbantys studentai – tačiau daugelis jų (72 proc.) nurodė jau turintys darbinės patirties. Paprašyti atskleisti savo ateities planus, didžioji dauguma (87 proc.) teigė ketinantys bent iš dalies susieti savo darbo paiešką su pasirinkta studijų programa VDU. Universiteto indėlį jų pasirengimui darbo rinkai respondentai įvertino itin pozityviai – 72 proc. vertino jį teigiamai.

Tarp naudingiausių dalykų, kuriuos VDU suteikė apklaustiesiems, dažniausiai buvo įvardyti žinios ir įgūdžiai, įgyti studijų užsiėmimų metu (67 proc.), įgyti atliekant savarankiškas užduotis (48 proc.) bei studijų praktikos metu (46 proc.) ir dėstytojų pagalba (31 proc.).

Studentai taip pat itin vertina galimybę VDU užsiimti savanoriška veikla – tyrimai rodo, jog pastaraisiais metais universitete padaugėjo savanoriaujančiųjų. Savanorystė VDU studentams leidžia įgyti naujas arba patobulinti turimas žinias ir kompetencijas dalyvaujant įvairiose universiteto veiklose, susirasti bendraminčių, išbandyti, pažinti save ir universitetą.