VDU studentiškoms organizacijoms skelbiamas konkursas jų veikloms organizuoti

2019-12-16, Galioja iki

VDU Studentų reikalų departamentas skelbia 2020 m. pagrindinį studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą.

Vytauto Didžiojo universitetas remia studentų organizacijas paramos konkurso būdu kasmet skirdamas tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Universiteto organizacijoms skiriamai paramai gauti gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, t. y. universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis VDU organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias prioritetines veiklos kryptis:

 1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
 2. Tarptautiškumo skatinimas
 3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
 4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas
 5. Veiklų susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimas

2020 m. horizontalusis prioritetas

Įvairios veiklos susijusios su Universiteto bendruomenės integracija, santykių palaikymu ir plėtojimu visose prioritetinėse veiklos kryptyse – papildomai skatinamos ir remiamos. Šios veiklos turi sieti VDU bendruomenės integralumą po susijungiminiu laikotarpiu, todėl į jas turi būti įtraukti VDU bendruomenės nariai iš Žemės ūkio ir (ar) Švietimo akademijos.

2020 m. pagrindinio projektų konkurso paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

 • Paraiškas organizacijos privalo pateikti iki 2020 m. vasario 15 d. 23:59 val. elektronine versija, esant techninėms kliūtims, atsiųsti el. paštu studentas@vdu.lt (nepateikus paraiškos el. versijos ir pareiškėjo deklaracijos iki nurodyto termino, paraiška nebus priimama ir vertinama);
 • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gruodžio 1 d.;
 • organizacija gali teikti tik 1 (vieną) projekto paraišką į vieną prioritetinę veiklos kryptį;
 • teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį, negalima teikti į V prioritetinę veiklos kryptį ir atvirkščiai;
 • Minimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį negali būti mažesnė nei 300 eurų (trys šimtai eurų, 00€), maksimali suma neturi viršyti 1200 eurų (vienas tūkstantis du šimtai eurų, 00 €)

Organizacijoms norinčioms gauti universiteto teikiamą paramą, privaloma pateikti:

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie projektų paraiškų teikimo ir kitus su konkursu susijusius klausimus teikia:

 • Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)
 • Adresas S. Daukanto g. 27-206, LT-44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 751175
 • El. paštas studentas@vdu.lt