VDU Absolventų dienos metu nuspręsta aktyvinti bendravimą su alumnais

2020-11-23, Galioja iki

Vytauto Didžiojo universitetas, tęsdamas tradicijas, lapkričio 13 d. kvietė absolventus prisiminti savo Alma Mater. Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją, Absolventų diena buvo minima pasitelkiant išmaniąsias nuotolinio bendravimo priemones, o jos pagrindinė tema – fizinio, bet ne socialinio atstumo laikymasis, prisimenant pandemijos pradžioje pradėtą vykdyti iniciatyvą „Kartu per atstumą“.

Šiais metais Absolventų dienos metu virtualiai susitikti buvo raginami ne tik Lietuvos, bet ir užsienio absolventai, siekiant kurti glaudesnį bendradarbiavimą ir tvirtesnio ryšio kūrimą. Būtent dėl to buvo inicijuota diskusija „University in Transition: Raising Questions – Sharing Visions“, kurios metu komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė, alumnams ir bendruomenės nariams, pristatė šiuo metu rengiamą 2021-2027 metų universiteto strategiją, kvietė kartu apie ją pasikalbėti, pateikti įžvalgas bei patarimus. Taip pat, kartu su VDU absolventų tarptautinio tinklo koordinatore Camille Le Blanc Liederman, buvo inicijuojama diskusija apie tai, kaip kurti efektyvų bendradarbiavimą tarp universiteto ir absolventų.

Virtualaus susitikimo metu, po pasaulį išsibarstę universiteto absolventai, dalinosi savo mintimis apie svarbą jaustis pilnaverte ir nuolat prisimenama bendruomenės dalimi, kuri visuomet turėtų galimybę sugrįžti į VDU.

Atsižvelgiant į diskusijos metu išgirstas nuomones, alumnų prašymus ir pastebėjimus, numatoma jau artimiausiu metu, pradėti plėsti VDU ambasadorių tinklą, išsigryninant galimas veiklas ir galimybes, inicijuoti aktyvesnę informacijos anglų kalba sklaidą, plėsti naudų absolventams paketą ir žinią apie VDU egzistuojančius Absolventų klubus bei galimybę prie jų jungtis.

VDU komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė neabejoja, kad absolventai yra neatsiejama universiteto bendruomenės dalis, todėl atrasti bendrystės ir komunikacijos jungtis su jais labai svarbu. „Norėtųsi tikėti, kad VDU mūsų studentų gyvenime nėra tik tarpinė stotelė karjeros kelyje. Esame besimokančios visuomenės dalis, tad mokymasis visą gyvenimą ir dalijimasis žiniomis yra abipusiai naudingas ryšys, kuris padeda absolventams pajusti, kad jiems universitetas yra naudingas ir, kad jie yra reikalingi universitetui“, – teigė V. Bijeikienė.

„Absolventų dienos metu organizuota diskusija buvo tik pirmas žingsnelis bandant pasiekti mūsų tarptautinę absolventų bendruomenę, kviesti ją diskutuoti su lietuvių absolventais ir ieškoti bendrų taškų. Šis susitikimas leido pasidžiaugti draugišku, laisvu bendravimu, išgirsti lūkesčius ir atrasti naujų idėjų, nuo kurių atsispyrę galėtume planuoti tolimesnius darbus. Dabar svarbiausias mūsų darbas – sukurti efektyvią komunikacijos su absolventais sistemą, pasiekti, kiek įmanoma daugiau universitetą baigusių ir pasklidusių alumnų tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje bei kviesti juos jungtis prie absolventų bendruomenės“, – mintimis dalinosi prorektorė.

Šioms mintims antrino ir VDU Absolventų klubo prezidentas Andrius Būda, kuris kvietė universitetą baigusius absolventus jungtis prie VDU veikiančių alumni klubų ir juose tęsti veiklas, pradėtas studijų metais. „VDU Absolventų klubas bei kitos, fakulteto lygiu veikiančios alumnų organizacijos – puiki galimybė tęsti artimą bendravimą bei bendradarbiavimą su savo kurso draugais, kolegomis, dėstytojais bei likusia universiteto dalimi, kuriant įvairias iniciatyvas, organizuojant susitikimus, steigiant stipendijas studentams ir panašiai“, – VDU Absolventų klubo teikiamas naudas akcentavo A. Būda.

„Suvokiame svarbą palaikyti kuo glaudesnį ryšį ne tik su lietuvių, bet ir tarptautinių alumnų bendruomenėmis, todėl šiuo metu su klubo valdyba ypatingą dėmesį skiriame alumnų bazės atnaujinimui, planuojame ateinančių metų veiklas bei komunikacijos priemones, kurios padėtų pasiekti kuo platesnį absolventų iš VDU, VDU Žemės akademijos ir VDU Švietimo akademijos ratą bei palaikyti su jais efektyvų ir tikrą santykį“, – pasakojo A. Būda.

VDU Absolventų dienos metu universiteto bendruomenė ne tik turėjo galimybę dalyvauti diskusijoje, skirtoje efektyvaus bendradarbiavimo tarp universiteto ir absolventų striprinimui, bet ir peržiūrėti VDU dėstytojų parengtas vaizdo paskaitas pedagogikos, istorijos, socialinio darbo, neuropsichologijos ir kitose mokslo srityse.

Kviečiame visus, norinčius tapti VDU Absolventų klubo nariu, pildyti registracijos anketą bei sekti absolventams aktualią informaciją VDU Absolventų klubo puslapyje.

Primename, kokias naudas, galimybes bei pasiūlymus galite gauti baigę studijas universitete:

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu: alumni@vdu.lt