GALIMYBĖS: studentams – VDU vardo garbės stipendija

2019-01-25, Galioja iki

VDU studentai kviečiami teikti dokumentus Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendijai gauti.

Stipendija yra skiriama VDU bakalauro, vientisųjų ir magistrantūros studijų studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir pasauliui. Vardinės stipendijos iškilmingai įteikiamos vieną kartą metuose, VDU atkūrimo minėjimo proga.

Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams VDU vardo garbės stipendija skiriama baigus penktąjį bakalauro studijų semestrą. Magistrantūros studentams – baigus trečiąjį magistrantūros semestrą (arba pirmąjį, jei studentas baigė VDU bakalauro studijas).

Kandidatus stipendijai teikia fakultetai ir (ar) kiti universiteto padaliniai iki vasario 1 d. pateikdami žemiau nurodytus dokumentus. Kiekvienas fakultetas (padalinys) gali pasiūlyti ne daugiau nei po du kandidatus.

Reikalingi dokumentai:

• akademinio arba neakademinio universiteto padalinio vadovo prašymą, kuriame turi būti nurodyta priežastis dėl kurios vardinė stipendija studentui turėtų būti skirta;
• studento mokslinės, meninės, kūrybinės, sporto ir (ar) visuomeninės veiklos charakteristiką (-as) arba gyvenimo ir veiklos aprašymą (curriculum vitae);
• kita vaizdinę ir (ar) rašytinę medžiagą, rekomendacijas iš Universiteto dėstytojų, neakademinių padalinių vadovų, kitų fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurios būtų susijusios su studento moksline, menine, kūrybine, sportine ir (ar) visuomenine veikla.

Visa stipendijos skyrimo procedūra, kriterijai bei dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai, yra nurodyti VDU vardo garbės stipendijos skyrimo nuostatuose.

Kandidatų paraiškų dokumentų popieriniu arba skenuotu formatu laukiame iki š.m. vasario 1 d. (penktadienio) darbo dienos pabaigos Studentų reikalų departamente, adresu S. Daukanto g. 27 – 210 arba srd@vdu.lt