Paskelbti studentiškų organizacijų projektų konkurso rezultatai

2018-03-02, Galioja iki

Vytauto Didžiojo universitetas, realizuodamas socialiai atsakingo universiteto modelį, nuo 2011 m. kasmet savo biudžete numato ir konkurso būdu skiria finansinę paramą VDU studentiškų organizacijų projektinėms idėjoms realizuoti.

2018 m. sausio 19 d. paskelbus Vytauto Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų paramos konkursą buvo pateiktos 9 projektų paraiškos iš kurių buvo visiškai arba dalinai finansuoti 8 projektai. Ekspertų darbo grupė vertindama konkursui pateiktas paraiškas kreipė didelį dėmesys į projekto turinį bei jo atitiktį VDU prioritetinėms veiklos kryptims.

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės ir kitų studentiškų organizacijų paramos tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. lapkričio 11 d. tarybos nutarimu Nr. 5 – 2 bei  Vytauto Didžiojo universiteto ir Studentiškų Universiteto organizacijų paramos konkurso nuostatais, patvirtintais 2018 m. sausio 15 d. rektoriaus įsakymu Nr-16/17-143-1, 2018 m., universitetas skyrė lėšas šiems studentiškų VDU studentiškų organizacijų projektams, kurių bendra finansavimo suma yra 14 670 Eur:

Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas
 1. Akademinio jaunimo mokslinė draugija Modusas „Pažink keturias gamtos stichijas“
 2. VDU Sociologų klubas Diskusijų ciklas „Gal kavos?“
 3. VDU Japonistikos klubas Hashi Penktasis japonų kalbos skaitovų konkursas
 4. AIESEC Lietuva Kauno filialas AIESEC Kaunas kultūros ir studentiškų tradicijų puoselėjimas
 5. AIESEC Lietuva Kauno filialas Tarptautiškumo sklaida
 6. AIESEC Lietuva Kauno filialas Studentų verslumo skatinimas dalyvaujant AIESEC Kaunas veikloje
 7. VDU Studentų atstovybė Studentų įtraukimo į studijų procesą skatinimo programa
 8. Miguelio de Cervanteso ispanų kalbos ir kultūros klubas Ispanų kalbos ir kultūros pažinimą ugdančios veiklos VDU

 

Daugiau informacijos teikia

Karjeros centras