Pasibaigė ketvirtus metus skaičiuojantis projektas „Kelrodė žvaigždė“

2023-07-31, Galioja iki

Birželio mėnesį pasibaigė jau ketvirtąjį sezoną skaičiuojantis savanorystės-mentorystės projektas „Kelrodė žvaigždė“, kuris yra paremtas individualia, ilgalaike mokinio ir savanorio draugyste. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su VDU „Atžalyno“ progimnazija bei VDU Ugnės Karvelis gimnazija. Šio unikalaus projekto tikslas – skatinti studentus tapti savanoriais ir padėti 3-6 klasių moksleiviams, kurie susiduria su sunkumais mokantis ir jiems reikia suteikti pagalbą, palaikymą ir motyvaciją.

VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė vertindama savanoriškos veiklos prasmę teigia, jog tokie projektai kaip „Kelrodė žvaigždė“ praturtina kiekvieną savanorį papildomomis kompetencijos bei praplečia akiratį. „Šis projektas apjungia studentus ir moksleivius į gražią bendrystės sinergiją. Abu dalyviai patobulina gebėjimus, kaip tą bendrystę sukurti ir plėtoti, galbūt prisitaikyti ar suderinti asmeninius skirtumus bei interesus, gebėti komunikuoti ir susitarti“, – projekto svarbą akcentuoja V. Bijeikienė. – Tai gebėjimai, kurių jauniems žmonės ypač reikia, o praktiškai juos išsiugdyti tokių palankių aplinkybių, kaip šiame projekte, ne visada pavyksta atrasti.

Doc. dr. Vilma Bijeikienė

Šiemet projekte dalyvavę VDU studentai-mentoriai savo laiką skyrė moksleiviams, patiriantiems mokymosi sunkumus ar turintiems silpną mokymosi motyvaciją. Savanoriai studentai su moksleiviais kiekvieną savaitę praleisdavo po 2 valandas, kartu ruošė namų darbus, turiningai ir aktyviai leido laisvalaikį: lankėsi botanikos sode, kino teatre žiūrėjo filmus, apsilankė įvairiuose muziejuose bei parodose.

„Kelrodė žvaigždė“ sezono uždarymo metu įvyko viso projekto aptarimas, kurio metu mokiniai, mentoriai, mokyklų ir universiteto atstovai kartu apsilankė šiemet šimtmetį švenčiančiame VDU Botanikos sode ir dalyvavo edukacijoje, kurios metu susipažino su įvairiais prieskoniniais augalais bei patys gamino prieskonius. Vėliau susitikimo dalyviai ragaudami ledus ir arbatą, reflektavo apie projekto eigą, pasiektus rezultatus.

„Kelrodė žvaigždė“ mentoriai džiaugiasi, jog projektas suteikia nepamirštamą savanorystės-mentorystės patirtį, kuri skatina asmeninį tobulėjimą bei gebėjimą pritaikyti ir išbandyti studijų metu įgytas žinias.

„Projektas padarė įtaką tiek mano, tiek moksleivio gyvenimui. Pačioje pradžioje mano mokinė atrodė gana drovi, tačiau projekto eigoje pastebėjau, jog ji tapo drąsesnė, atviresnė, nebebijo būti savimi“, – pastebėtais pokyčiais dalinasi mentorė Urtė Kučinskaitė. – Ši nuoširdi draugystė paskatino prisiminti savo vaikystę bei pasitikėti tiek savimi, tiek mokiniu. Esu labai dėkinga šiam projektui, kuris leido suprasti, jog draugystei amžiaus ribų nėra!

Projekte dalyvavusių mokyklų atstovai pasakoja, jog moksleivių pokyčiai yra matomi ir džiuginantys. VDU „Atžalyno“ progimnazijos socialinė pedagogė Žaneta Šerkšnienė dalinasi mintimis, jog vienas iš pagrindinių pokyčių, kurį ji pastebi jau kelis metus, tai atsiradusi mokinių drąsa, užmezgant naujus ryšius. Socialinė pedagogė pasakoja, jog projekte dalyvaujantys mokiniai kiekvieną kartą susitikę su studentais, tampa labiau savimi pasitikintys, atviresni ir drąsesni. 

„Labai gražu matyti, kaip auga mokinio ir studento tarpusavio santykis, ryšis, kaip jie mokosi kartu. Šiais metais teko pabendrauti ir su tėveliais, kurie vienbalsiai teigė, jog projektas yra „gėris“ ir vaikai noriai jame dalyvauja. Manau, kad ranka apčiuopiamų pokyčių nėra ir negali būti, nes bendravimas, santykis, tarpusavio ryšis – nuolat kintantis. Labai lauksime kitų metų ir naujo projekto „Kelrodė žvaigždė“ sezono. 

Projekto metu tarp studentų ir moksleivių susikūrė santykis ir abipusis ryšys, eigoje jis tapo artimesnis ir atviresnis. Studentų ir moksleivių bendravimą palengvino vykdytos psichologų konsultacijos, kurių metu mentoriai aptarinėjo iškilusias problemas, sunkumus ir džiaugsmus bei gavo patarimus, kurie padėjo tolimesniame ryšio su moksleiviu kūrime.