Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2019 m. finansuoti.

2018-10-17, Galioja iki

 

ŠMPF Kvietimas teikti paraiškas kviestinių dėstytojų iš užsienio šalių vizitams 2019 m. finansuoti. Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyks 2019 m. kalendoriniais metais, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Vėliausiai iki 2018 m. lapkričio 23 d. imtinai. Nuoroda    
LMT Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2019 metų I pusmetį gauti 2018 m. lapkričio 15 d. 24 val. Nuoroda    
LMT Kvietimas teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2019 metais gauti 2018 m. gruodžio 17 d. 24 val. Nuoroda    
LMT VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti 2018 m. gruodžio 11 d. 24 val. Nuoroda    
LMT Kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val. Nuoroda    
LMT Kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val. Nuoroda    
LMT Kvietimas teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val. Nuoroda    
LMT Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val. Nuoroda    
LMT Kvietimas teikti paraiškas paramai 2019 metų mokslo renginiams gauti 2018 m. lapkričio 2 d. 24 val. Nuoroda

 

 

 
LMT Paskelbtas tarptautinis programos „BiodivERsA“ kvietimas „Bioįvairovės ir jos įtaka gyvūnų, žmonių ir augalų sveikatai“ teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2018 m. lapkričio 16 d. Nuoroda    
LMT

Paskelbtas “CHIST-ERA“ programos kvietimas teikti paraiškas.

Kvietimo temos:

„Analoginiai skaičiavimai dirbtiniam intelektui“ (angl. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI));

„Išmanusis skaičiavimų paskirstymas dinaminiuose tinkluose“ (angl. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)).

Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. sausio 15 d. 17:00 (CET) Nuoroda    
VDU VDU doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių) konkursas. Finansavimas iš VDU Mokslo ir mokslo prorektorės fondų skirtas mokslinėms išvykoms (stažuotėms), kurios įvyks nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. Norinčius dalyvauti konkurse, prašome iki 2018 m. spalio 22 d. 17 val. pateikti reikalingus dokumentus vienu laišku skaitmeniškai VDU Mokslo ir inovacijų departamentui el. pašto adresu: mokslas@vdu.lt Nuoroda    
Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuras Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuras skelbia 2019 m. projektų konkursą, kurio metu į finansinę paramą gali pretenduoti Baltijos šalių aukštosios mokyklos ir mokslinės institucijos, siekiančios vykdyti mokslinius projektus bendradarbiaudamos su Vokietija. Iki 2019-03-15: projektą reikia pradėti ir įvykdyti laikotarpiu nuo 2019-06-01 iki 2019-11-15. Nuoroda    
BAFF Baltijos-Amerikos Laisvės fondas skelbia naują konkursą – Tyrėjų stipendijai gauti. Programa skirta Baltijos šalių tyrėjams ir mokslininkams, kurie norėtų vykti į JAV atlikti mokslinį tyrimą/projektą kartu su partneriais Jungtinėse Valstijose. Tyrėjų paraiškas pateikti reikia iki š.m. spalio 30 d. Nuoroda    
LMT Europos mokslo taryba paskelbė du kvietimus teikti paraiškas Paraiškos bus priimamos nuo 2018-09-14 iki 2018-10-17 (dotacijos pradedantiesiems) arba iki 2018-11-08 (sinergijos dotacijoms).

Nuoroda

 

   
LMT Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2019 metais gauti Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 19 d. Nuoroda    
LMT Kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą 2018-10-22 24:00 Nuoroda    
ŠMPF Gautas kvietimas studentams, tyrėjams ir menininkams teikti paraiškas Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės stipendijoms (Swiss Government Excellence Scholarships) valstybinėse Šveicarijos mokslo ir studijų institucijose 2019–2020 akademiniais metais gauti. Dokumentų pateikimo terminas – iki 2018 m. lapkričio 15 d. Nuoroda    
LMT Paskelbti H2020 „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ kvietimai. Temos: WIDESPREAD-02-2018: Support to JPI Urban Europe
WIDESPREAD-03-2018: Twinning
WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2
2018 m. lapkričio 15 d. 17 val. (Briuselio laiku

Nuoroda

 

LMT Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Nuoroda
LMT COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Nuoroda Dokumentai Informacija COST svetainėje
Europos Komisija SwafS-09-2018-2019 temai aktualus Lietuvos mokslo tarybos gautas partnerystės pasiūlymas iš Strasbūro universiteto (Prancūzija). Nuoroda
MITA Kvietimas teikti paraiškas MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo STAŽUOTĖS UŽSIENIO VALSTYBĖSE 2018 m. gruodžio 30 d. Nuoroda
MITA Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2) 2019 m. kovo 1 d. Nuoroda
MITA Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo 2019 m. vasario 1 d. Nuoroda
Flandrijos mokslo fondas Kvietimas įsitraukti į ekspertinę veiklą Nuoroda