Kviečia Lietuvos krikščionių studentų bendrija

2018-10-16, Galioja iki

LKSB VDU
Lietuvos krik
ščionių studentų bendrija

Vieta: Vytauto didžiojo universitetas

Telefonas: Lietuviams studentams (Goda)               +370 662 55349
Užsienio studentams (Ričardas)             +370 672 27218

El. paštas: kaunas@lksb.lt
Interneto tinklalapis: https://www.lksb.lt/lt

LKSB misija – burti krikščionis studentus, kurie dalintųsi Evangelija su kitais studentais.
Lietuvos krikščionių studentų bendrija (LKSB) – visuomeninis judėjimas, vienijantis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus. Pagrindinis judėjimo tikslas – stiprinti krikščioniškos pasaulėžiūros ir gyvensenos įtaką Lietuvos universitetų studentams, ugdyti aktyvius, atsakingus, tvirtus dvasinius ir moralinius įsitikinimus turinčius visuomenės narius.
Bendrijos studentai kartu studijuoja Šv. Raštą, diskutuoja apie Dievo Žodžio aktualumą šiandien, aptaria kitas visuomenei svarbias temas, rengia diskusijas, seminarus, filmų peržiūras, vakarėlius, stovyklas, kartu leidžia laisvalaikį, dalyvauja įvairiuose renginiuose.
LKSB yra tarptautinės evangelikų studentų bendrijos IFES (International Fellowship of Evangelical Students) narė.

Susitikimų laikas

Informaciją apie susitikimų vieta ir laiką galite rasti mūsų internetinėje svetainėje arba „Facebook“ puslapiuose:
LIETUVIAI STUDENTAI
Debõra Gvazdikaitė
tel. +37064302536
fb LKSB Kaune

TARPTAUTINIAI STUDENTAI
Joe Paulson
tel. +37063835793
fb LKSB International Student Ministry