GALIMYBĖS: studentų praktikos konkursas ne ES/EEE šalyse

2020-10-08, Galioja iki

Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus dalyvauti konkurse dėl galimybės atlikti praktiką ne ES/EEE šalyse ir gauti VDU mobilumo stipendiją.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą (Application form for a traineeship in non-EU/EEE countries) turi pateikti iki 2020 m. lapkričio 15 d. 

Studentai praktikos vietą turi susirasti savarankiškai ir konkurso metu pateikti organizacijos patvirtinimą, apie galimybę atlikti joje praktiką. Patvirtinimo laiško forma.

Atrankos kriterijai:

  • praktikos atitikimas studijų programai;
  • organizacijos patvirtinimas apie galimybę atlikti praktiką;
  • studento motyvacija;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0);
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios.

Praktika turėtų prasidėti ne anksčiau kaip 2020-12-01 ir baigtis ne vėliau kaip 2021-08-31.

Apie atrankos rezultatus studentai bus asmeniškai informuojami el. paštu iki lapkričio 25 d.

Atrinktiems studentams skiriama VDU mobilumo stipendija. Šalių sąrašas, stipendijų dydis ir skaičius:

VDU Mobilumo stipendija

Šalių grupė[1] Praktikos trukmė Stipendijų skaičius Stipendijos dydis
Šalys priklausančios Pietų Azijai, Rytų Azijai, Ramiojo vandenyno regionui, Vidurio rytams, Šiaurės Amerikai, Lotynų Amerikai ir Karibams 1-3 mėn. 10 650 Eur/mėn.
Šalys, priklausančios Europai (išskyrus ES ir EEE šalis, Turkiją, Šiaurės Makedoniją, Serbiją), Centrinei Azijai ir Afrikai. 1-3 mėn. 550 Eur/mėn.

Daugiau informacijos suteiks:

Tomas Mickevičius

Tarptautinių ryšių departamentas

El. paštas: tomas.mickevicius@vdu.lt

Tel. nr.: 8 37 327 981

Adresas: V. Putvinskio g. 23, 208, Kaunas

[1] https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups