GALIMYBĖS: Gauk paramą savo organizacijai!

2018-01-29, Galioja iki

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia 2018 m. pagrindinį studentiškų universiteto organizacijų paramos konkursą.

Vytauto Didžiojo universitetas remia studentų organizacijas paramos konkurso būdu kasmet skirdamas tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Universiteto organizacijoms skiriamai paramai gauti gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis VDU organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias prioritetines veiklos kryptis

  1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
  2. Tarptautiškumo skatinimas
  3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
  4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas
  5. Veiklų susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimas

2018 m. numatyta visas sritis vienijantis veikla, kuri yra papildomai skatinama ir remiama (horizontalusis prioritetas) –  veiklos susijusius su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metų minėjimu. Šios veiklos turi sietis ne tik istorine, bet ir socialine, menine ir (ar) kitokia raiškos forma, kuri projekto dalyvius paskatintų susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai, įtraukiančius aktyviai dalyvauti dabarties ir ateities kūrime; vienijančios visuomenę švenčiant Vasario 16-ąją suvokti šios datos prasmę; kviečiančios pažinti šalį, pasiekimus ir jos herojus, tokiu būdu išskleidžiančios Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio pasakojimą, jos sąsaja su universitetu.

2018 m. pagrindinio projektų konkurso paraiškos teikimo terminus ir sąlygas rasite čia.