DARBO SKELBIMAS: VDU negalios reikalų koordinatorius

2020-10-06, Galioja iki

Vytauto Didžiojo universitetas, vykdydamas savo strateginius siekius didinti prieinamumą, užtikrinti lygias galimybes visiems bendruomenės nariams dalyvauti universiteto akademiniame ir bendruomeniniame gyvenime, ieško darbuotojo negalios reikalų koordinatoriaus pareigybei užimti Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų departamente.

Darbo pobūdis:

Su studijomis susijusių procesų, kurie kyla dėl negalios, organizavimas (koordinavimas):

 • universitetinės negalios politikos rengimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena (monitoringas) ir viešinimas;
 • planuoti, organizuoti ir vykdyti universitetinę neįgaliųjų koordinavimo ir integracijos programą: konsultuoti, tarpininkauti, padėti spręsti neįgaliesiems kylančias problemas, inicijuoti ir vykdyti švietimo apie negalią veiklas;
 • konsultuoti suinteresuotus asmenis ir atsižvelgiant į problematiką priimti tolimesnius sprendimus;
 • aktualios informacijos, susijusios su užimamomis pareigomis, administravimas, ruošimas ir nukreipimas atitinkamiems kanalams;
 • kitų vadovo paskirtų užduočių ir veiklų vykdymas.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • turėti darbo su neįgaliais asmenimis patirties;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių su negalia susijusius reikalus, žinojimas ir išmanymas;
 • turėti visuomeninės veiklos, renginių bei projektų organizavimo ir vykdymo patirties;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir gebėti naudotis įvairiomis informacinėmis sistemomis;
 • kalbos: lietuvių k. – puikiai raštu ir žodžiu; anglų k. – gerai raštu ir žodžiu; kitų kalbų mokėjimas – privalumas;
 • asmeninės savybės: iniciatyvumas, komunikabilumas, kūrybingumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, pareigingumas, lankstumas, paslaugumas.

Siūlome motyvuojantį darbo atlyginimą iki 1000 EUR neatskaičius mokesčių, kuris bus derinamas atsižvelgiant į kandidato kompetencijas ir patirtį, taip pat profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.

Papildoma informacija:

Gyvenimo aprašymus su nuoroda „Neįgaliųjų reikalų koordinatorius“ prašome siųsti el. paštu srd@vdu.lt.

Konfidencialumą užtikriname. Atrinktus kandidatus informuosime asmeniškai.

Pareigybės aprašas

Pasiūlymas galioja iki 2020 m. spalio 18 d.