Darbo skelbimas. VDU absolventų koordinatorius

2023-06-13, Galioja iki

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) realizuodamas 2021 – 2027 m. strateginius siekius, kuriais įsipareigojo telkti universiteto alumni bendruomenę, didinti jų įtrauktį ir dalyvavimą universiteto veiklose, ieško darbuotojo(-s) absolventų koordinatoriaus(-ės) pareigybei užimti Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų departamento (SRD) Karjeros centre.

Darbo pobūdis: koordinuoti, organizuoti ir vykdyti veiklas, susijusias su VDU absolventais, jų bendruomenėmis:

 • absolventams skirtos universitetinio lygmens veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, įgyvendinimas, stebėsena (monitoringas), kontrolė ir viešinimas;
 • su absolventų karjera, jos stebėsena susijusių veiklų organizavimas ir vykdymas;
 • suinteresuotų asmenų konsultavimas ir tolimesnių sprendimų priėmimas, atsižvelgiant į problematiką;
 • aktualios informacijos, susijusios su užimamomis pareigomis, administravimas, ruošimas bei nukreipimas atitinkamais kanalais;
 • kitų vadovo paskirtų užduočių ir veiklų vykdymas.

Reikalavimai darbuotojui

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pageidautina socialinių mokslų srityje. Privalumas – studijos baigtos Vytauto Didžiojo universitete;
 • turėti patirties komunikacijos srityje, visuomeninėje veikloje, renginių bei projektų organizavime ir jų vykdyme;
 • turėti gerus bendravimo įgūdžius, mokėti laisvai reikšti ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, gebėti ieškoti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir gebėti naudotis informacinėmis sistemomis;
 • būti susipažinus su Vytauto Didžiojo universiteto veiklomis, susietomis su absolventų įtrauktimi ir karjeros projektavimu;pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip: gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, iniciatyvumas, komunikabilumas, kūrybingumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, pareigingumas, lankstumas, paslaugumas.

Įmonė siūlo:

 • įdomų, dinamišką ir atsakingą darbą viename geriausių Lietuvos universitetų;
 • galimybes dalyvauti tarptautinėse stažuotėse pagal tarptautines mainų programas;
 • tobulėjimą ir saviraiškos galimybes, įgyvendinant savas idėjas;
 • sistemingą kvalifikacijos kėlimą, dalyvaujant aukšto lygio ekspertų mokymuose lietuvių ir anglų kalbomis;
 • galimybę mokytis bet kurios užsienio kalbos;
 • galimybę studijuoti pasirinktoje studijų programoje bei derinti studijas su darbu;
 • galimybę naudotis VDU Sporto centro paslaugomis;
 • darbo krūvį – pilnu etatu (40 val./sav.);
 • terminuotą 1 metų darbo sutartį su galimybe pratęsti neterminuotai.

Papildoma informacija

Kandidatai savo CV gali siųsti iki birželio 30 dienos (imtinai) el. paštu karjera@vdu.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus (-es). Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas

Nuo 1482 €/mėn. neatskaičius mokesčių