Universiteto absolventui Airijoje patikėta VDU vėliavnešio misija

2020-03-04, Galioja iki

Praėjusių metų pabaigoje Vytauto Didžiojo universitete buvo pradėta inicijuoti VDU vėliavnešio iniciatyva, kurios tikslas – į aktyvių alumnų rankas perduoti VDU idėjas simbolizuojančią vėliavą ir kviesti ją kelti kaip simbolį, kviečiantį bendrauti ir burtis visus VDU idėją palaikančius.

Kovo 1 d. Lietuvos ambasadoje Airijoje, žinių apie Lietuvą konkurso metu, VDU vėliavnešio misija buvo patikėta Airijoje 6 metus gyvenančiam VDU lietuvių filologijos studijų absolventui, Dublino „4 vėjų“ lituanistinės mokyklos mokytojui Juliui Majauskui . Į jo rankas buvo perduota VDU vėliava bei pasirašyta deklaracija, kuria įsipareigojama skleisti žinią apie universitetą bei jo idėjas. Julius teigė, kad būtent Dublino „4 vėjų“ lituanistinėje mokykloje vyksiančių, su VDU susijusių renginių metu bus keliama universiteto vėliava, buriami VDU absolventai ir visi, kuriems yra artimos artes liberales ir VDU kaip Pasaulio lietuvių universiteto idėjos bei vertybės.

Primename, kad VDU vėliavnešys atlieka bendruomenės narių vienijimo funkciją, skatina VDU absolventus palaikyti ryšį su universitetu, kviesdamas juos bendroms veikloms. Jis yra informacinis žmogus savo mieste, miestelyje ar regione, atliekantis tarpininko tarp universiteto ir absolventų vaidmenį, prisidedantis prie VDU idėjų viešinimo.

Kvietimas atlikti VDU vėliavnešio misiją galioja universiteto absolventams, puoselėjantiems bendras vertybes: asmenybės laisvę, atsakomybę, bendruomeniškumą. Norintys atlikti šią misiją kviečiami kreiptis el. paštu: alumni@vdu.lt