GALIMYBĖS: naujas Praktikų ir savanorystės katalogas

VDU Karjeros centras kviečia visus, ieškančius praktikos ir savanorystės vietos, peržvelgti ką tik pasirodžiusį, jau keturioliktą kartą leidžiamą, VDU Praktikų ir savanorystės katalogą, skirtą universiteto studentams. Šiame kataloge rasite įvairių įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų praktikų bei savanoriškos veiklos pasiūlymus.

Kataloge rasite automatinį turinį, todėl užteks paspausti ant įmonės pavadinimo, kad pamatytumėte jos pasiūlymą (-us).

SEKITE NUORODĄ:

VDU Praktikų ir savanorystės katalogas Nr. 14 / Birželis, 2021

Tikimės, kad šis katalogas padės susirasti praktikos vietą arba išbandyti save savanoriškoje veikloje, taip skinantis kelią į darbo rinką!

Daugiau informacijos:

Telefonu: +370 37 327 983

El. paštu: karjera@vdu.lt

Apribojimai atliekant praktiką susiję su koronaviruso (COVID-19) prevencija

Nuolatos stebėdami atnaujinamą informaciją ir atsižvelgdami į Sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas bei Švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas švietimo įstaigoms dėl masinių renginių ir ugdymo proceso organizavimo, Pasaulio sveikatos organizacijos teikiamą informaciją, taip pat į užsienio aukštųjų mokyklų vykdomą praktiką, vykdant koronaviruso (COVID-19) plitimo prevenciją, informuojame apie Vytauto Didžiojo universitete (VDU) nuo 2020 m. kovo 12 d. įsigaliojančią tvarką.

Nuo kovo 13 d. iki kovo 30 d. praktiniai užsiėmimai (pvz. šokio, meno, muzikos, vaidybos ir t.t.) ir laboratoriniai bei studentų praktikos kitose institucijose nevykdomi. Jų atlikimas planuojamas intensyvesniu grafiku balandžio – gegužės mėn.

Studentai, kurie šiuo metu studijuoja užsienio universitetuose arba atlieka praktiką pagal „Erasmus+“ ir kitas mainų programas, turi sekti ir vadovautis tų šalių ir universitetų, į kuriuos jie išvykę, rekomendacijomis. Jeigu studentai nusprendžia grįžti į VDU, apie grįžimą jie turi informuoti savo fakultetų dekanus ir Tarptautinių ryšių departamentą (tel. nr. (8 37) 327  987, el. paštas konstantinas.kurzevas@vdu.lt), grįžę vadovautis LR rekomendacijomis ir 14 dienų laikytis saviizoliacijos. VDU užtikrins galimybes tęsti studijas universitete.

Prašome sekti nuolatos atnaujinamą informaciją čia: https://www.vdu.lt/lt/informacija-del-covid-19/

VDU studentų apklausa: didesnį atlyginimą lemia turimas išsilavinimas

Dauguma VDU studentų yra patenkinti savo karjera ir teigiamai vertina universiteto indėlį į savo pasirengimą darbo rinkai – tokius rezultatus parodė VDU Karjeros centro atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 1871 studentas. Apklausa taip pat atskleidė, jog dirbančių studentų atlyginimą nulemia jų turima kvalifikacija – magistrantų atlyginimai buvo didesni už bakalaurantų.

2019 m. birželio mėnesį atliktoje apklausoje dalyvavo dauguma (70,5 proc.) VDU baigiamųjų kursų studentų, studijavusių 2018-2019 mokslo metais. 77 proc. apklaustų magistrantų ir 54 proc. bakalaurantų tuo metu buvo įsidarbinę. Dauguma iš jų – 71 procentas – dirbo srityse, visiškai arba iš dalies susijusiose su jų studijų programomis. Tarp populiariausių respondentų darbo sričių – švietimas, žemės ūkis, ikimokyklinis ugdymas ir prekyba.

Apklausa atskleidė, jog dirbančių apklaustųjų atlyginimai yra tiesiogiai priklausomi nuo jų turimo išsilavinimo. Antai dirbančių bakalaurantų gretose daugiausia buvo gaunančių 351-500 ir 501-650 eurų mėnesinį užmokestį (po 22 proc.), o tarp magistrantų didžiausią dalį sudarė atlyginimai, kurie siekė 651 eurą ir daugiau (58 proc.).

„Tai, kad išsilavinimas ir atlyginimas yra susiję, rodo paskutinių kelių metų studijas baigiančių studentų apklausų rezultatai. Kol kas tendencija nesikeičia – magistrantai uždirba daugiau negu bakalaurantai. Vienas žymesnių pokyčių yra didėjantis savanoriaujančių, atliekančių savanorišką praktiką studentų skaičius, ir kad šios veiklos, kuo labai džiaugiamės,  padeda jiems įsidarbinti“, – pažymėjo VDU Karjeros centro vyr. koordinatorė Jovita Gudaitytė.

Lyginant dirbančiuosius, studijuojančius atskiruose fakultetuose, paaiškėjo, jog didžiausia proporcija tų, kurie gauna patį didžiausią atlyginimą (951 eurų ir daugiau), yra VDU Informatikos fakultete – čia tokių buvo net 31 proc. iš dirbančių viso fakulteto bakalaurantų ir 40 proc. dirbančių magistrantų. Itin daug didelį atlygį gaunančių studentų turi ir Žemės ūkio akademija, Ekonomikos ir vadybos, Humanitarinių mokslų, Katalikų teologijos ir kiti fakultetai.

Tyrimas taip pat patvirtino, jog vos 6 procentai dirbančiųjų yra nepatenkinti savo dabartine karjeros situacija – dauguma nurodė esantys patenkinti (37 proc.) arba labiau patenkinti (29 proc.).

Apklausti buvo ir nedirbantys studentai – tačiau daugelis jų (72 proc.) nurodė jau turintys darbinės patirties. Paprašyti atskleisti savo ateities planus, didžioji dauguma (87 proc.) teigė ketinantys bent iš dalies susieti savo darbo paiešką su pasirinkta studijų programa VDU. Universiteto indėlį jų pasirengimui darbo rinkai respondentai įvertino itin pozityviai – 72 proc. vertino jį teigiamai.

Tarp naudingiausių dalykų, kuriuos VDU suteikė apklaustiesiems, dažniausiai buvo įvardyti žinios ir įgūdžiai, įgyti studijų užsiėmimų metu (67 proc.), įgyti atliekant savarankiškas užduotis (48 proc.) bei studijų praktikos metu (46 proc.) ir dėstytojų pagalba (31 proc.).

Studentai taip pat itin vertina galimybę VDU užsiimti savanoriška veikla – tyrimai rodo, jog pastaraisiais metais universitete padaugėjo savanoriaujančiųjų. Savanorystė VDU studentams leidžia įgyti naujas arba patobulinti turimas žinias ir kompetencijas dalyvaujant įvairiose universiteto veiklose, susirasti bendraminčių, išbandyti, pažinti save ir universitetą.