Mentorystė

PIRMAKURSIŲ MENTORYSTĖS PROGRAMA

Vytauto Didžiojo universitetas vykdo pirmakursių mentorių programą, kuri organizuojama vadovaujantis principu „studentai – studentams“. Programa kuriama remiantis didžiausių pasaulio universitetų patirtimi ir skirta visiems pirmo kurso studentams, norintiems greičiau įsitraukti į Universiteto bendruomenės akademines ir socialines veiklas.

Pirmakursių mentoriai – draugiški ir aktyvūs įvairių fakultetų, vyresni nei pirmo bakalauro kurso studentai, jau turintys studentiškos patirties. Mentoriai yra pasirengę padėti atsakyti į įvairius klausimus apie apgyvendinimą, studijų procesą, Universiteto teikiamas socialines, tarptautines galimybes, laisvalaikį akademinėje aplinkoje. Mentoriai įkvėps ir padrąsins naujokus, padės susiorientuoti Universitete, supažindins su aplinka ir akademiniu miestu bei (iš)gyvenimu jame!

Daugiau informacijos apie mentorystę galima rasi vdu.lt/mentoryste

UŽSIENIO STUDENTŲ MENTORYSTĖ

Jau daugelį metų ne tik Europos, bet ir Pasaulio universitetuose sėkmingai vykdomos mentorių programos atvykstantiems studijuoti užsienio studentams. Šios programos palengvina užsienio studentų adaptaciją ir socializaciją akademinėse bendruomenėse, tokiu būdu skatindamos spartesnius studentų ir pedagoginio personalo mainus, studijų programų lankstumą tarp įvairių šalių universitetų, taip pat įvairių šalių kultūrų ir tradicijų mainus, praplečiančius išsimokslinusio žmogaus akiratį.

Daugiau informacijos apie užsienio studentų mentorių programą Vytauto Didžiojo universiteto ieškok universiteto interneto svetainėje.