GALIMYBĖS: tapk darbo ES institucijose studentų ambasadoriumi

2020-02-25, Galioja iki

Pradėdami žvalgytis darbo jauni žmonės retai pagalvoja apie karjerą Europos sąjungos (ES) institucijose. Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) siekia tai pakeisti vis primindama apie, jau dešimt metų gyvuojančią, darbo ES institucijose studentų ambasadorių programą.

Naujų ambasadorių atranka vyks nuo 2020 m. vasario 20 d. iki kovo 20 d. Tad, kviečiame susipažinti su programa, kurią administruoja EPSO darbuotojos Rita Hinek ir Anne-Claire Gathoye.

Papasakokite, kokia yra darbo ES institucijose studentų ambasadorių programa ir kaip ji atsirado?

2010 m. tyrėme, kiek studentų žino apie karjeros galimybes ES institucijose. Mūsų surinkti duomenys parodė, kad paprastai jos nežinomos ir nelaikomos akivaizdžiu karjeros pasirinkimu.

Žinojome, kad kai aukštąją mokyklą baigę studentai įžengs į darbo rinką, juos pritraukti bus sunkiau. Todėl studijų metus laikėme paskutiniu etapu, kai paskleista žinia gali duoti geriausių vaisių. Pasirinkome modelį, kurį ilgą laiką Jungtinėje Karalystėje sėkmingai taikė įmonės ir tarptautinės organizacijos – studentų ambasadorių modelį.

Jo esmė – atrinkti aukštųjų mokyklų studentus iš visų ES valstybių narių, kurie viešintų darbo ES institucijose galimybes tarp savo bendramokslių ir paaiškintų, kaip kreiptis dėl darbo ES institucijose ir jose įsidarbinti.  2010 – 2011 mokslo metais vykdėme bandomąjį projektą 23 universitetuose, 6 skirtingose šalyse. Paskui jo mastas palaipsniui plėtėsi ir šiandien turime 171 ambasadorių, iš 143 skirtingų universitetų.

Kaip surandate ambasadorius?

Pirmiausia, kalendorinių metų pradžioje (šį kartą vasario 20 d.) pradedame paieškos kampaniją atrinktuose universitetuose, į kuriuos reikia kreiptis. Tuomet studentai gali teikti paraiškas, o EPSO arba nacionalinės valdžios institucijos atrenka studentus, kurie konkrečiais mokslo metais taps ambasadoriais.

Prieš spalio mėnesį prasidedantį vienų metų ambasadoriavimo laikotarpį pakviečiame studentus į dviejų dienų konferenciją ir mokymus Briuselyje. Šiame renginyje studentai sužino apie mūsų atrankos procedūras, darbo sąlygas institucijose, taip pat, apie gyvenimą Briuselyje ir Liuksemburge. Būsimi ambasadoriai susitinka ir pabendrauja su studentais, kurie anksčiau ėjo šias pareigas ir įvairių kitų institucijų pareigūnais.

Kas toliau laukia studentų grįžus iš mokymų?

Studentai grįžta į savo universitetus ir pradeda reklamuoti ES kaip darbdavę. Kadangi ši veikla savanoriška, jie didžia dalimi patys pasirenka, kaip kūrybiškai ir veiksmingai skleisti informaciją. Būdai gali skirtis priklausomai nuo šalies: tai ir vieši pranešimai, informacijos apie darbui ES institucijose skirtus renginius ir artėjančius konkursus platinimas sudarytam adresatų sąrašui, plakatų kabinimas universitetų teritorijose, ryšių su universitetų žiniasklaida palaikymas, karjeros mugių organizavimas ar dalyvavimas jose, asmeniniai informaciniai pokalbiai, ES institucijų pareigūnų kvietimas pasisakyti arba socialinių tinklų specialių kanalų medžiagos naujinimas.

Dažnai universitetai turi oficialias darbo ES institucijose paskyras Twitter, Instagram ar Facebook ir kiekvienų metų pradžioje prieigą prie jų perduoda naujam ambasadoriui. Į jį gali kreiptis darbu ES institucijose besidomintys studentai. Ambasadoriaus pagrindinė funkcija – supažindinti su šia galimybe kitus studentus, kad, net jeigu jie nepateikia paraiškos vos baigę studijas, galėtų apie pagalvoti vėliau.

Kokius rezultatus pastebite?

Nuo 2010 m. turėjome apie tūkstantį ambasadorių 280-yje universitetų. 2018 – 2019 mokslo metais studentų ambasadoriai suorganizavo apie 970 renginių, kuriuose dalyvavo 80 000 studentų.

Maloniausia šio darbo dalis – susitikti su kolegomis, kurie apie ES sužinojo iš mūsų ambasadorių. Pavyzdžiui, turėjome EPSO stažuotoją, kuri per programą sužinojo apie darbo ES galimybes. Šiuo metu pas mus dirba pareigūnai, kurie anksčiau patys buvo studentų ambasadoriai.

Kur rasti daugiau informacijos?

Užsukite į mūsų interneto svetainę ir sužinokite apie darbo ES institucijose ambasadorių asmeninę patirtį.