GALIMYBĖS: kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

2019-05-21, Galioja iki

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (toliau – Projektas), skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2019 m. birželio 7 d. 12:00 val.
Tai – antrasis Tarybos vykdomo doktorantūros vietų paskirstymo konkurso etapas. Konkurso būdu atrinktos doktorantūros vietos bus finansuojamos Projekto lėšomis.
2019 m. numatoma finansuoti 70 doktorantūros vietų, iš kurių gamtos mokslų srities – 17 vietų, technologijos – 16, medicinos ir sveikatos mokslų – 8, žemės ūkio mokslų – 4, humanitarinių mokslų – 10, socialinių mokslų – 8, menų sričių – 2. Dar 5 vietos bus skiriamos bet kurios mokslų srities doktorantūrai, kurios metu moksliniai tyrimai bus vykdomi įmonėje.
Konkurso tikslas
Konkursinės doktorantūros tikslas – skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimą, finansuojant doktorantūros temas, kurios yra aktualios šiuolaikinių mokslo ar meno tyrimų  plėtrai ir (ar) Lietuvos ūkio poreikiams.
Galimi pareiškėjai
Paraišką doktorantūros vietai gauti gali teikti:
– doktorantūros teisę turinti mokslo ir studijų institucija (toliau – Institucija);
– doktorantūros teisės neturinti Institucija kartu su doktorantūros teisę turinčia Institucija;
– įmonė, vykdanti mokslo krypties, kurioje teikiama paraiška, aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija.
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant jos aprašo formą elektroninėje sistemoje https://kondok.lmt.lt/. Tai padaryti reikia iki 2019 m. birželio 7 d. 12 val. Paraišką pateikusi Institucija ar įmonė iki birželio 13 d. 15 val. Tarybai turi pateikti Institucijos ar įmonės vadovo, arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta konkursui pateikta paraiška (ar paraiškos). Paraiška bus laikoma pateikta tik tada, jeigu ji bus įtraukta į prašyme išvardintų paraiškų sąrašą.
Prašymas teikiamas elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, prie kurios prisijungiama Tarybos suteiktais prisijungimo duomenimis. Pastarieji bus išsiųsti Institucijų padalinių, atsakingų už doktorantūros administravimą, vadovams arba kontaktiniams asmenims, kurie nurodyti įmonių teikiamose paraiškose.
Papildoma informacija
Paraiškoje Institucija ar įmonė gali siūlyti savo doktorantūros temą arba pasirinkti temą iš Tarybos atrinktų doktorantūros temų sąrašo (toliau – Sąrašas). Sąrašas Tarybos svetainėje ir paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje bus paskelbtas ne vėliau kaip gegužės 28 d. Pasirinkus temą iš Sąrašo, paraiškos įverčių suma bus padidinama 20 procentų.
Paraiškoje kandidatu į doktoranto vadovus nurodytas mokslininkas (menininkas) turi dirbti Lietuvoje registruotoje Institucijoje ar įmonėje.
Tas pats asmuo, kaip kandidatas į mokslo ir (ar) meno doktoranto vadovus, gali būti nurodytas ne daugiau kaip dviejose paraiškose.
Doktorantus į konkurse laimėtas doktorantūros vietas priims Institucijos, turinčios mokslo ar meno doktorantūros teisę, doktorantūros reglamente nustatyta tvarka.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia projekto administratorė Rūta Balevičienė tel. (8 676) 16618, e. p. ruta.baleviciene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 9–15 val.