GALIMYBĖS: išbandykite savo jėgas VDU magistrantūros studijose

2020-07-01, Galioja iki

Vytauto Didžiojo universitetas, vykdantis studijas, grįstas Artes Liberales principais, nuo birželio 1 dienos skelbia priėmimą į daugiau nei 60 magistrantūros studijų programų. Stojantiesiems šiais metais siūlomas platus spektras studijų programų: jungtinių, dvigubo diplomo su užsienio partneriais, studijų programų, vykdomų anglų kalba, ir kitų studijuojančiojo ir darbo rinkos poreikius atitinkančių programų.

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu: http://epasirasymas.vdu.lt. Stojantieji gali nurodyti iki 4 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki liepos 6 d., 24 valandos. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Liepos 7 dieną vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas, skirtas tik kandidatuojantiems į studijų programas, kurių priėmimo sąlygose numatytas motyvacijos vertinimas. Stojantieji motyvacijos vertinime privalo dalyvauti nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, jie turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą vykdančiam fakultetui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.

Stojantieji į Muzikos akademijos magistrantūros studijų programą Atlikimo menas turi iki liepos 7 d., 12 val. pristatyti pasiekimų portfolio ir dalyvauti stojamajame egzamine (liepos 7 d.), jei nėra VDU absolventai.

Visą informaciją apie 2020 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia

Priėmimas į papildomąsias studijas (išlyginamąsias) ir vientisųjų studijų aukštesniųjų kursų studijas

Vykdomas priėmimas į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas, kurios skirtos norintiems studijuoti magistrantūros studijose, tačiau neturintiems priėmimo sąlygose nurodyto išsilavinimo. Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolventai, ketinantys studijuoti magistrantūroje, bet ir bakalauro studijų studentai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas.

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) bei į Teisės vientisųjų studijų aukštesniųjų kursų studijas registracija vyksta internetu: http://epasirasymas.vdu.lt iki rugpjūčio 20 d.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedėlio kopijas. Įvertinus stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susisiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Daugiau informacijos apie priėmimą į magistrantūros studijas:

VDU Studijų departamentas

Telefonas: (8 37) 327 963

El. paštas: studijos@vdu.lt