VDU vėliavnešio misija

Bendro darbo, bendradarbiavimo ir abipusių idėjų dėka Vytauto Didžiojo universitetas sukūrė tvirtą bendruomenę. Norėdamas paskatinti tolimesnį absolventų ir universiteto bendravimą, augimą ir tam tikro tinklo kūrimą, universitetas pradėjo vykdyti VDU vėliavnešio iniciatyvą. Jos tikslas – į aktyvių alumnų rankas perduoda VDU idėjas simbolizuojančią vėliavą ir kviesti ją kelti kaip simbolį, kviečianti bendrauti ir burtis visus VDU idėją palaikančius.

Jeigu manote, kad Jūs esate tas, kuris gali organizuoti VDU idėjos šalininkų spiečių (pvz.: dirbate organizacinį ar kultūrinį darbą, esate kokios nors įmonės, baro, restorano ar panašios vietos savininkas ir pan.) – susisiekite su Vytauto Didžiojo universitetu (el. paštu: alumni@vdu.lt) išreikšdami norą būti vėliavos savininkais, tam tikrais VDU idėjos ambasadoriais mieste, miestelyje ar regione.

Absolventas VDU vėliavą kels ir kurčiųjų bendruomenėje 

2022 m. birželį universiteto vėliavą VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė įteikė ketvirtajam vėliavnešiui – Socialinių mokslų fakulteto absolventui, Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentui Kęstučiui Vaišnorai, kuris su malonumu sutiko kelti Universiteto vėliavą ir kviesti aplink ją burtis tiek universiteto absolventus, tiek visą kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenę, su tikslu šviesti visuomenę apie esamas įtraukias galimybes Universitete. Plačiau.

Universiteto idėjas simbolizuojanti vėliava kvies burtis Šilalėje 

2021 m. vykusio „Absolventų dienos‘21“ renginio metu VDU vėliavneše tapo Šilalėje gyvenanti VDU vokiečių filologijos absolventė Rima Norvilienė, kuri Šilalės krašte ir rajone pasižymi savo aktyvia visuomenine veikla bei iniciatyvumu: R. Norvilienė yra Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė, viena iš Šilalės gidų asociacijos įkūrėjų, protmūšių Šilalės rajone pradininkė, iniciatyvos „Negirdėti faktai apie Šilalę“ įkūrėja ir dar begalės projektų autorė bei iniciatorė. Plačiau.

Universiteto absolventui Airijoje patikėta VDU vėliavnešio misija 

2020 m. kovo 1 d. Lietuvos ambasadoje Airijoje, žinių apie Lietuvą konkurso metu, VDU vėliavnešio misija buvo patikėta Airijoje 6 metus gyvenančiam VDU lietuvių filologijos studijų absolventui, Dublino „4 vėjų“ lituanistinės mokyklos mokytojui Juliui Majauskui. Į jo rankas buvo perduota VDU vėliava bei pasirašyta deklaracija, kuria įsipareigojama skleisti žinią apie universitetą bei jo idėjas. Plačiau 

Čia rasite žemėlapį bei VDU vėliavnešių kontaktus: