Psichologas

Viešoji įstaiga Socialinių inovacijų centras įkurtas 2008 metais, siekiant skatinti, kurti, vystyti ir įgyvendinti novatoriškas socialines iniciatyvas bei tenkinti mažiau galimybių turinčių socialinių grupių interesus ir šioje srityje augti, stiprėti ir tapti regionine lydere.

Daugiau informacijos skelbime.